Nuôi Dàn Đề 20 Số Khung 3 Ngày Chuẩn

Nuôi Dàn Đề 20 Quân Số Khung 3 Ngày Bất Bại Hiểu Qủa Chính Xác

Nuôi dàn đề 20 quân số khung 3 ngày là một phương pháp với độ chính xác cực kỳ cao. Đồng thời chiêu thức này vừa tiết kiệm thời gian, tiền vốn nhưng thu về lãi rất là nhanh. Tuy nhiên, để có thể nuôi được dàn đề 20 số vào bờ an toàn trong 3 ngày thì anh em đừng bỏ qua những chia sẻ trong bài viết sau đây.

Cách vào tiền dàn đề 20 số nuôi trong vòng 3 ngày như sau, 5 : 10 : 15 ví dụ ngày đầu 5k/1 con ngày thứ 2 10k/1 con ngày thứ 3 15k/1 con như vậy tính ra vẫn có lãi nên anh chị em có thể yên tâm nhé.

Dàn Đề 20 Số Khung 3 Ngày

Thống Kê Soi Cầu Dàn Đề 20 Số Nuôi 5 Ngày
⋆ Ngày 30/03 → 03/04/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 9 → Kết Quả
⋆ Ngày 25/03 → 29/03/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 → Trượt
⋆ Ngày 22/03 → 26/03/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 5 Ăn đề 57 Ngày 3
⋆ Ngày 18/03 → 22/03/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 6 Ăn đề 64 Ngày 4
⋆ Ngày 13/03 → 17/03/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 6 → Trượt
⋆ Ngày 11/03 → 15/03/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 9 Ăn đề 95 Ngày 2
⋆ Ngày 10/03 → 14/03/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 9 Ăn đề 20 Ngày 1
⋆ Ngày 06/03 → 10/03/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 Ăn đề 05 Ngày 4
⋆ Ngày 05/03 → 09/03/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 Ăn đề 18 Ngày 1
⋆ Ngày 28/02 → 04/03/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 Ăn đề 58 Ngày 1
⋆ Ngày 27/02 → 03/03/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 5 + Đầu 9 Ăn đề 58 Ngày 1
⋆ Ngày 22/02 → 26/02/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 20/02 → 24/02/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 8 + Đầu 9 Ăn đề 81 Ngày 2
⋆ Ngày 16/02 → 20/02/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 6 + Đầu 7 Ăn đề 64 Ngày 4
⋆ Ngày 13/02 → 17/02/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 5 + Đầu 7 Ăn đề 58 Ngày 3
⋆ Ngày 12/02 → 16/02/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 5 Ăn đề 41 Ngày 1
⋆ Ngày 10/02 → 14/02/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 Ăn đề 13 Ngày 2
⋆ Ngày 05/02 → 09/02/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 → Trượt
⋆ Ngày 02/02 → 06/02/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 Ăn đề 48 Ngày 3
⋆ Ngày 01/02 → 05/02/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 Ăn đề 38 Ngày 1
⋆ Ngày 31/01 → 04/02/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 6 Ăn đề 61 Ngày 1
⋆ Ngày 26/01 → 30/01/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 8 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 21/01 → 25/01/2023 Nghỉ Tết Âm Lịch
⋆ Ngày 18/01 – 22/01/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 8 + Đầu 9 Ăn đề 82 Ngày 1
⋆ Ngày 03/01 – 17/01/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 8 → Trượt
⋆ Ngày 31/12 – 04/01/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 6 Ăn đề 65 Ngày 3
⋆ Ngày 28/12 – 30/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 6 Ăn đề 12 Ngày 3
⋆ Ngày 27/12 – 29/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 9 Ăn đề 97 Ngày 1
⋆ Ngày 22/12 – 26/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 7 → Trượt
⋆ Ngày 20/12 – 24/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 6 Ăn đề 62 Ngày 2
⋆ Ngày 19/12 – 23/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 Ăn đề 30 Ngày 1
⋆ Ngày 18/12 – 20/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 Ăn đề 05 Ngày 1
⋆ Ngày 30/11 – 17/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 → Trượt
⋆ Ngày 28/11 – 02/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 8 Ăn đề 80 Ngày 2
⋆ Ngày 24/11 – 28/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 5 Ăn đề 57 Ngày 4
⋆ Ngày 19/11 – 23/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 → Trượt
⋆ Ngày 16/11 – 20/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 9 Ăn đề 92 Ngày 3
⋆ Ngày 11/11 – 15/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 → Trượt
⋆ Ngày 06/11 – 10/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 5 → Trượt
⋆ Ngày 04/11 – 08/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 8 Ăn đề 87 Ngày 2
⋆ Ngày 30/10 – 03/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 25/10 – 29/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 → Trượt
⋆ Ngày 15/10 – 24/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 8 → Trượt
⋆ Ngày 13/10 – 17/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 7 Ăn đề 74 Ngày 2
⋆ Ngày 08/10 – 12/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 Ăn đề 45 Ngày 5
⋆ Ngày 03/10 – 07/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 7 → Trượt
⋆ Ngày 28/09 – 02/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 8 → Trượt
⋆ Ngày 25/09 – 29/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 8 + Đầu 9 . Ăn đề 90 Ngày 3
⋆ Ngày 24/09 – 28/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 5 . Ăn đề 54 Ngày 1
⋆ Ngày 21/09 – 25/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 6 . Ăn đề 36 Ngày 3
⋆ Ngày 20/09 – 24/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 . Ăn đề 21 Ngày 1
⋆ Ngày 15/09 – 19/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 . → Trượt
⋆ Ngày 11/09 – 15/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 8 . Ăn đề 81 Ngày 4
⋆ Ngày 05/09 – 10/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 . → Trượt
⋆ Ngày 03/09 – 05/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 . Ăn đề 11 Ngày 2
⋆ Ngày 30/08 – 03/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 . Ăn đề 38 Ngày 4
⋆ Ngày 26/08 – 30/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 . Ăn đề 44 Ngày 3
⋆ Ngày 21/08 – 25/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 . → Trượt
⋆ Ngày 16/08 – 20/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 5 . → Trượt
⋆ Ngày 11/08 – 15/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 . → Trượt
⋆ Ngày 06/08 – 10/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 4 . → Trượt
⋆ Ngày 01/08 – 05/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 . Ăn đề 13 Ngày 5
⋆ Ngày 27/07 – 31/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 . → Trượt
⋆ Ngày 22/07 – 26/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 8 . → Trượt
⋆ Ngày 21/07 – 25/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 8 . Ăn đề 04 Ngày 1
⋆ Ngày 16/07 – 20/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 8 . → Trượt
⋆ Ngày 11/07 – 15/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 8 . Ăn đề 14 Ngày 3
⋆ Ngày 08/07 – 12/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 7 + Đầu 8 . Ăn đề 72 Ngày 3
⋆ Ngày 03/07 – 07/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 8 . → Trượt
⋆ Ngày 01/07 – 05/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 5 . Ăn đề 54 Ngày 2
⋆ Ngày 26/06 – 30/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 5 . Ăn đề 39 Ngày 5
⋆ Ngày 21/06 – 25/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 5 . → Trượt
⋆ Ngày 20/06 – 24/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 5 . Ăn đề 08 Ngày 1
⋆ Ngày 11/06 – 15/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 5 . Ăn đề 49 Ngày 5
⋆ Ngày 11/06 – 15/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 6 . Ăn đề 62 Ngày 4
⋆ Ngày 07/06 – 11/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 5 + Đầu 9 . Ăn đề 91 Ngày 1
⋆ Ngày 06/06 – 10/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 5 + Đầu 8 . Ăn đề 84 Ngày 1
⋆ Ngày 05/06 – 09/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 7 + Đầu 9 . Ăn đề 79 Ngày 1
⋆ Ngày 31/05 – 04/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 . Ăn đề 32 Ngày 5
⋆ Ngày 28/05 – 01/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 . → Trượt
⋆ Ngày 23/05 – 27/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 . → Trượt
⋆ Ngày 20/05 – 24/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 7 . → Ăn đề 47
⋆ Ngày 15/05 – 19/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 8 + Đầu 9 . → Trượt
⋆ Ngày 10/05 – 14/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 7 . → Ăn đề 75
⋆ Ngày 09/05 – 13/05/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 4 + Đầu 5 . → Ăn đề 59
⋆ Ngày 06/05 – 10/05/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 3 + Đầu 6 . → Ăn đề 39
⋆ Ngày 01/05 – 05/05/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 3 + Đầu 5 . → Ăn đề 54
⋆ Ngày 27/04 – 01/05/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 2 + Đầu 5 . → Ăn đề 24
⋆ Ngày 22/04 – 26/04/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 2 + Đầu 7 . → Trượt
⋆ Ngày 07/04 – 21/04/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 0 + Đầu 2 . → Trượt
⋆ Ngày 05/04 – 09/04/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 2 + Đầu 3 . → Ăn đề 38
⋆ Ngày 31/03 – 04/04/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 5 + Đầu 9 . → Trượt
⋆ Ngày 26/03 – 30/03/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 5 + Đầu 9 . → Trượt
⋆ Ngày 24/03 – 28/03/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 6 + Đầu 9 . → Ăn đề 60
⋆ Ngày 19/03 – 23/03/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 8 + Đầu 9 . → Trượt
⋆ Ngày 17/03 – 21/03/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 0 + Đầu 8 . → Ăn đề 02
⋆ Ngày 13/03 – 17/03/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 1 + Đầu 8 . → Ăn đề 13
⋆ Ngày 12/03 – 16/03/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 1 + Đầu 6 . → Ăn đề 53
⋆ Ngày 11/03 – 15/03/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 1 + Đầu 4 . → Ăn đề 49
⋆ Ngày 06/03 – 10/03/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 3 + Đầu 4 . → Trượt
⋆ Ngày 01/03 – 05/03/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 3 + Đầu 4 . → Trượt
⋆ Ngày 28/02 – 04/03/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 4 + Đầu 7 . → Ăn đề 75
⋆ Ngày 27/02 – 03/03/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 4 + Đầu 6 . → Ăn đề 68
⋆ Ngày 26/02 – 02/03/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 3 + Đầu 4 . → Ăn đề 31
⋆ Ngày 21/02 – 25/02/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 0 + Đầu 1 . → Ăn đề 01
⋆ Ngày 16/02 – 20/02/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 1 + Đầu 0 . → Trượt
⋆ Ngày 15/02 – 19/02/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 1 + Đầu 9 . → Ăn đề 96
⋆ Ngày 14/02 – 18/02/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 1 + Đầu 6 . → Ăn đề 62
⋆ Ngày 09/02 – 13/02/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 1 + Đầu 2 . → Trượt
⋆ Ngày 08/02 – 12/02/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 2 + Đầu 3 . → Ăn đề 34
⋆ Ngày 05/02 – 09/02/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 5 + Đầu 6 . → Ăn đề 58
⋆ Ngày 31/01 – 04/02/2022 Nuôi Dàn Đề: Nghỉ Tết.
⋆ Ngày 27/01 – 30/01/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 4 + Đầu 7 . → Ăn đề 40
⋆ Ngày 23/01 – 27/01/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 0 + Đầu 7 . → Ăn đề 09
⋆ Ngày 19/01 – 23/01/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 0 + Đầu 5 . → Ăn đề 54
⋆ Ngày 18/01 – 22/01/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 0 + Đầu 8 . → Ăn đề 84
⋆ Ngày 15/01 – 19/01/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 4 + Đầu 8 . → Ăn đề 41
⋆ Ngày 13/01 – 17/01/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 1 + Đầu 8 . → Ăn đề 19
⋆ Ngày 12/01 – 16/01/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 0 + Đầu 1 . → Ăn đề 03
⋆ Ngày 11/01 – 15/01/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 2 + Đầu 8 . → Ăn đề 27
⋆ Ngày 09/01 – 13/01/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 2 + Đầu 4 . → Ăn đề 45
⋆ Ngày 08/01 – 12/01/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 6 + Đầu 8 . → Ăn đề 69
⋆ Ngày 04/01 – 08/01/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 5 + Đầu 7 . → Ăn đề 57
⋆ Ngày 02/01 – 06/01/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 5 + Đầu 6 . → Ăn đề 61
⋆ Ngày 27/12 – 31/12/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 5 + Đầu 6 . → Trượt
⋆ Ngày 22/12 – 26/12/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 6 + Đầu 9 . → Trượt
⋆ Ngày 20/12 – 24/12/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 6 + Đầu 8 . → Ăn đề 83
⋆ Ngày 15/12 – 19/12/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 6 + Đầu 7 . → Ăn đề 73
⋆ Ngày 10/12 – 14/12/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 7 + Đầu 8 . → Trượt
⋆ Ngày 09/12 – 13/12/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 4 + Đầu 6 . → Ăn đề 46
⋆ Ngày 05/12 – 09/12/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 1 + Đầu 6 . → Ăn đề 15
⋆ Ngày 01/12 – 05/12/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 4 + Đầu 5 . → Ăn đề 47
⋆ Ngày 28/11 – 02/12/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 3 + Đầu 5 . → Ăn đề 24
⋆ Ngày 26/11 – 30/11/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 0 + Đầu 2 . → Ăn đề 24
⋆ Ngày 25/11 – 29/11/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 1 + Đầu 2 . → Ăn đề 13
⋆ Ngày 24/11 – 28/11/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 5 + Đầu 6 . → Ăn đề 56
⋆ Ngày 23/11 – 27/11/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 5 + Đầu 8 . → Ăn đề 80
⋆ Ngày 19/11 – 23/11/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 8 + Đầu 9 . → Ăn đề 93
⋆ Ngày 15/11 – 19/11/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 5 + Đầu 6 . → Ăn đề 60
⋆ Ngày 14/11 – 18/11/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 4 + Đầu 6 . → Ăn đề 40
⋆ Ngày 13/11 – 17/11/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 0 + Đầu 3 . → Ăn đề 30
⋆ Ngày 11/11 – 15/11/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 1 + Đầu 3 . → Ăn đề 11
⋆ Ngày 06/11 – 10/11/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 3 + Đầu 9 . → Ăn đề 95
⋆ Ngày 05/11 – 09/11/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 3 + Đầu 5 . → Ăn đề 52
⋆ Ngày 03/11 – 07/11/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 3 + Đầu 4 . → Ăn đề 48
⋆ Ngày 30/10 – 03/11/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 1 + Đầu 2 . → Ăn đề 10
⋆ Ngày 27/10 – 31/10/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 1 + Đầu 3 . → Ăn đề 35
⋆ Ngày 25/10 – 29/10/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 0 + Đầu 3 . → Ăn đề 09
⋆ Ngày 23/10 – 27/10/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 1 + Đầu 3 . → Ăn đề 40
⋆ Ngày 18/10 – 22/10/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 1 + Đầu 3 . → Trượt
⋆ Ngày 17/10 – 21/10/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 3 + Đầu 4 . → Ăn đề 40
⋆ Ngày 15/10 – 19/10/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 6 + Đầu 7 . → Ăn đề 67
⋆ Ngày 10/10 – 14/10/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 3 + Đầu 6 . → Trượt
⋆ Ngày 05/10 – 09/10/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 1 + Đầu 2 . → Trượt
⋆ Ngày 03/10 – 07/10/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 3 + Đầu 4 . → Ăn đề 47
⋆ Ngày 28/09 – 02/10/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 5 + Đầu 6 . → Trượt
⋆ Ngày 23/09 – 27/09/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 2 + Đầu 6 . → Trượt
⋆ Ngày 21/09 – 25/09/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 2 + Đầu 7 . → Ăn đề 73
⋆ Ngày 19/09 – 23/09/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 1 + Đầu 7 . → Ăn đề 19
⋆ Ngày 18/09 – 22/09/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 0 + Đầu 7 . → Ăn đề 01
⋆ Ngày 17/09 – 21/09/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 3 + Đầu 7 . → Ăn đề 30
⋆ Ngày 12/09 – 16/09/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 7 + Đầu 9 . → Ăn đề 54
⋆ Ngày 07/09 – 11/09/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 5 + Đầu 7 . → Ăn đề 54
⋆ Ngày 06/09 – 10/09/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 2 + Đầu 3 . → Ăn đề 78
⋆ Ngày 01/09 – 05/09/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 1 + Đầu 3 . → Trượt
⋆ Ngày 27/08 – 31/08/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 4 + Đầu 6 . → Trượt
⋆ Ngày 25/08 – 29/08/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 4 + Đầu 7 . → Ăn đề 78
⋆ Ngày 22/08 – 26/08/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 4 + Đầu 8 . → Ăn đề 89
⋆ Ngày 17/08 – 21/08/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 2 + Đầu 3 . → Trượt
⋆ Ngày 15/08 – 19/08/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 2 + Đầu 4 . → Ăn đề 41
⋆ Ngày 10/08 – 14/08/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 8 + Đầu 9 . → Trượt
⋆ Ngày 07/08 – 11/08/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 5 + Đầu 9 . → Ăn đề 51
⋆ Ngày 02/08 – 06/08/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 6 + Đầu 9 . → Ăn đề 67
⋆ Ngày 01/08 – 05/08/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 8 + Đầu 9 . → Ăn đề 81
⋆ Ngày 27/07 – 31/07/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 4 + Đầu 5 . → Trượt
⋆ Ngày 22/07 – 26/07/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 5 + Đầu 7 . → Trượt
⋆ Ngày 17/07 – 21/07/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 4 + Đầu 6 . → Trượt
⋆ Ngày 15/07 – 19/07/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 4 + Đầu 8 . → Ăn đề 82
⋆ Ngày 13/07 – 17/07/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 5 + Đầu 7 . → Ăn đề 53
⋆ Ngày 09/07 – 13/07/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 2 + Đầu 3 . → Ăn đề 23
⋆ Ngày 07/07 – 11/07/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 3 + Đầu 4 . → Ăn đề 46
⋆ Ngày 02/07 – 06/07/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 1 + Đầu 2 . → Trượt
⋆ Ngày 27/06 – 01/07/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 3 + Đầu 4 . → Ăn đề 22
⋆ Ngày 22/06 – 26/06/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 3 + Đầu 5 . → Trượt
⋆ Ngày 17/06 – 21/06/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 0 + Đầu 1 . → Trượt
⋆ Ngày 13/06 – 17/06/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 1 + Đầu 2 . → Ăn đề 22
⋆ Ngày 10/06 – 14/06/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 8 + Đầu 1 . → Ăn đề 83
⋆ Ngày 08/06 – 12/06/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 8 + Đầu 9 . → Trượt
⋆ Ngày 03/06 – 07/06/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 5 + Đầu 8 . → Trượt
⋆ Ngày 02/06 – 06/06/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 1 + Đầu 8 . → Ăn đề 14
⋆ Ngày 31/05 – 04/06/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 1 + Đầu 6 . → Ăn đề 66
⋆ Ngày 30/05 – 03/06/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 1 + Đầu 5 . → Ăn đề 53
⋆ Ngày 25/05 – 29/05/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 3 + Đầu 4 . → Ăn đề 85
⋆ Ngày 20/05 – 24/05/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 8 + Đầu 9 . → Ăn đề 85

Các cao thủ sẽ cung cấp số hoàn toàn miễn phí và có tỷ lệ về cao nhất để các bạn yên tâm lấy đi ghi mỗi ngày, hãy vào tiền đều tay nếu như ăn đều và đánh giảm lại nếu như gãy khung nhé.

Cùng chuyên mục
Nuôi Song Thủ Lô Khung 3 Ngày Chuẩn Nhất
Nuôi Lô Kép Khung 3 Ngày Chuẩn Xác
Bạch Thủ Lô Nuôi Khung 3 Ngày Chuẩn
Nuôi Bạch Thủ Lô Khung 5 Ngày Bất Bại
Nuôi Dàn Đề 36 Số Khung 3 Ngày Miễn Phí
phim sex phim sex phim69 sex viphima phim sphimay javph sex sexhd xvideos