Nuôi Dàn Đề 36 Số Khung 3 Ngày Miễn Phí

Đặc biệt 36 số nuôi khung đạt hiệu quả cao

Dàn đề 36 số nuôi khung là một cách chơi giải đặc biệt đang được khá nhiều người tìm kiếm. để đáp ứng nguyện vọng của một số bạn thích chơi giải đặc biệt. admin sẻ dự đoán các con số trong chuyên mục này.mong rằng chuyên mục sẻ đem lại sự may mắn cho những bạn đam mê xổ số. với những con số đã chốt.admin luôn cố gắngđảm bảo thành công cho các bạn khi nuôi dàn đề 36 số tại đây. chúc cho chuyên mục của chúng ta ngày càng thành công, trở thành địa chỉ hay phục vụ cho những bạn yêu thích chơi lô đặc biệt.

Nuôi dàn đề là cách chơi phù hợp với như cầu của anh chị em, khi chơi dàn đề 36 số các bạn sẻ được tư vấn về cách chơi cũng như những con số đã được kiểm duyệt. đội ngũ bắt cầu xổ số chuyên nghiệp sẻ mang đến cho các bạn tin vui sau mỗi khung nuôi.

Dàn Đề 36 Số Khung 3 Ngày

Nhận Dàn Đề 36 Số Nuôi 3 Ngày Miễn Phí
⋆ Ngày 02/06 → 04/06/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 8 + 01 03 04 05 06 08 → Kết Quả
⋆ Ngày 30/05 → 01/06/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 8 + 01 03 04 05 06 08 → Ăn đề 21 ngày 3
⋆ Ngày 29/05 → 31/05/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 + 01 03 04 05 06 08 → Ăn đề 67 ngày 1
⋆ Ngày 28/05 → 30/05/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 + 01 03 04 05 06 08 → Ăn đề 59 ngày 1
⋆ Ngày 26/05 → 28/05/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 8 + 01 03 04 05 06 08 → Ăn đề 37 ngày 2
⋆ Ngày 25/05 → 27/05/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 8 + 01 03 04 05 06 08 → Ăn đề 19 ngày 1
⋆ Ngày 24/05 → 26/05/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 + 01 03 04 05 06 08 → Ăn đề 66 ngày 1
⋆ Ngày 21/05 → 23/05/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 + 23 24 25 26 27 29 → Trượt
⋆ Ngày 20/05 → 22/05/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 + 23 24 25 26 27 29 → Ăn đề 52 ngày 1
⋆ Ngày 18/05 → 20/05/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 6 + Đầu 7 + 23 24 25 26 27 29 → Ăn đề 17 ngày 2
⋆ Ngày 15/05 → 17/05/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 6 + Đầu 7 + 23 24 25 26 27 29 → Trượt
⋆ Ngày 14/05 → 16/05/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 7 + 23 24 25 26 27 29 → Ăn đề 53 ngày 1
⋆ Ngày 13/05 → 15/05/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 5 + Đầu 7 + 23 24 25 26 27 29 → Ăn đề 49 ngày 1
⋆ Ngày 12/05 → 14/05/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 5 + Đầu 7 + 23 24 25 26 27 29 → Ăn đề 02 ngày 1
⋆ Ngày 11/05 → 13/05/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + 23 24 25 26 27 29 → Ăn đề 34 ngày 1
⋆ Ngày 09/05 → 11/05/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 9 + 23 24 25 26 27 29 → Ăn đề 96 ngày 2
⋆ Ngày 06/05 → 08/05/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 8 + Đầu 9 + 23 24 25 26 27 29 → Ăn đề 81 ngày 3
⋆ Ngày 05/05 → 07/05/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 8 + 23 24 25 26 27 29 → Ăn đề 47 ngày 1
⋆ Ngày 04/05 → 06/05/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 + 12 13 14 15 16 18 → Ăn đề 18 ngày 1
⋆ Ngày 03/05 → 05/05/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 + 12 13 14 15 16 18 → Ăn đề 76 ngày 1
⋆ Ngày 02/05 → 04/05/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + 12 13 14 15 16 18 → Ăn đề 65 ngày 1
⋆ Ngày 30/04 → 02/05/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + 12 13 14 15 16 18 → Ăn đề 20 ngày 2
⋆ Ngày 28/04 → 30/04/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + 12 13 14 15 16 18 → Ăn đề 39 ngày 2
⋆ Ngày 25/04 → 27/04/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + 12 13 14 15 16 18 → Trượt
⋆ Ngày 24/04 → 26/04/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 6 + 12 13 14 15 16 18 → Ăn đề 05 ngày 1
⋆ Ngày 21/04 → 23/04/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 7 + 91 92 93 94 95 98 → Ăn đề 79 ngày 3
⋆ Ngày 20/04 → 22/04/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + 91 92 93 94 95 98 → Ăn đề 23 ngày 1
⋆ Ngày 19/04 → 21/04/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 8 + 91 92 93 94 95 98 → Ăn đề 85 ngày 1
⋆ Ngày 16/04 → 18/04/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 8 + 71 72 74 75 78 79 → Trượt
⋆ Ngày 13/04 → 15/04/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 5 + Đầu 9 + 71 72 74 75 78 79 → Trượt
⋆ Ngày 11/04 → 13/04/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 5 + Đầu 9 + 71 72 74 75 78 79 → Ăn đề 95 ngày 2
⋆ Ngày 08/04 → 10/04/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 5 + Đầu 9 + 71 72 74 75 78 79 → Trượt
⋆ Ngày 07/04 → 09/04/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 5 + Đầu 9 + 31 32 34 35 36 37 → Ăn đề 36 ngày 1
⋆ Ngày 06/04 → 08/04/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 9 + 31 32 34 35 36 37 → Ăn đề 11 ngày 1
⋆ Ngày 31/03 → 05/04/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 9 + 31 32 34 35 36 37 → Trượt
⋆ Ngày 29/03 → 31/03/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 9 + 31 32 34 35 36 37 → Ăn đề 04 ngày 2
⋆ Ngày 27/03 → 29/03/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + 31 32 34 35 36 37 → Ăn đề 28 ngày 2
⋆ Ngày 25/03 → 27/03/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + 61 62 63 64 65 69 → Ăn đề 65 ngày 2
⋆ Ngày 24/03 → 26/03/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + 51 52 53 54 56 57 → Ăn đề 57 ngày 1
⋆ Ngày 22/03 → 24/03/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 6 + 51 52 53 54 56 57 → Ăn đề 83 ngày 2
⋆ Ngày 20/03 → 22/03/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 6 + 51 52 53 54 56 57 → Ăn đề 64 ngày 2
⋆ Ngày 19/03 → 21/03/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 6 + 01 03 05 06 07 08 → Ăn đề 03 ngày 1
⋆ Ngày 16/03 → 18/03/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 6 + 01 03 05 06 07 08 → Trượt
⋆ Ngày 13/03 → 15/03/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 6 + 71 72 73 74 76 78 → Trượt
⋆ Ngày 11/03 → 13/03/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 6 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 95 ngày 2
⋆ Ngày 10/03 → 12/03/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 6 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 20 ngày 1
⋆ Ngày 09/03 → 11/03/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 6 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 05 ngày 1
⋆ Ngày 06/03 → 08/03/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 6 + 91 92 93 94 95 96 → Trượt
⋆ Ngày 05/03 → 07/03/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 18 ngày 1
⋆ Ngày 02/03 → 04/03/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 43 ngày 3
⋆ Ngày 01/03 → 03/03/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 02 ngày 1
⋆ Ngày 28/02 → 02/03/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + 21 23 24 25 26 27 → Ăn đề 27 ngày 1
⋆ Ngày 25/02 → 07/03/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 5 + 21 23 24 25 26 27 → Ăn đề 58 ngày 3
⋆ Ngày 19/02 → 24/02/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 9 + 21 23 24 25 26 27 → Trượt
⋆ Ngày 16/02 → 18/02/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 7 + Đầu 9 + 21 23 24 25 26 27 → Ăn đề 71 ngày 3
⋆ Ngày 13/02 → 15/02/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 7 + Đầu 9 + 51 52 53 54 56 57 → Trượt
⋆ Ngày 12/02 → 14/02/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 7 + 51 52 53 54 56 57 → Ăn đề 41 ngày 1
⋆ Ngày 11/02 → 13/02/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 7 + 51 52 53 54 56 57 → Ăn đề 13 ngày 1
⋆ Ngày 08/02 → 10/02/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 7 + 51 52 53 54 56 57 → Ăn đề 20 ngày 3
⋆ Ngày 05/02 → 07/02/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 7 + 51 52 53 54 56 57 → Trượt
⋆ Ngày 02/02 → 04/02/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + 51 52 53 54 56 57 → Ăn đề 48 ngày 3
⋆ Ngày 01/02 → 03/02/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 8 + 92 93 94 95 96 98 → Ăn đề 38 ngày 1
⋆ Ngày 29/01 → 31/01/2023 Nuôi Dàn Đề: 0 + Đầu 3 + Đầu 8 + 92 93 94 95 96 98 → Trượt
⋆ Ngày 26/01 → 28/01/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 8 + 92 93 94 95 96 98 → Ăn đề 19 ngày 3
⋆ Ngày 21/01 → 25/01/2023 Nghỉ Tết Âm Lịch
⋆ Ngày 17/01 – 19/01/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 8 + 72 73 74 75 76 78 → Ăn đề 62 ngày 3
⋆ Ngày 14/01 – 16/01/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 8 + 72 73 74 75 76 78 → Trượt
⋆ Ngày 11/01 – 13/01/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 8 + 72 73 74 75 76 78 → Ăn đề 62 ngày 3
⋆ Ngày 10/01 – 12/01/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 8 + 71 72 73 74 78 79 → Ăn đề 91 ngày 1
⋆ Ngày 07/01 – 09/01/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 8 + 42 43 45 46 47 48 → Trượt
⋆ Ngày 04/01 – 06/01/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 8 + 71 72 73 74 78 79 → Trượt
⋆ Ngày 03/01 – 05/01/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 8 + 71 72 73 74 78 79 → Ăn đề 49 ngày 1
⋆ Ngày 31/12 – 02/01/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + 01 02 03 04 07 08 → Ăn đề 65 ngày 3
⋆ Ngày 29/12 – 31/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 6 + 21 23 26 27 28 29 → Ăn đề 12 ngày 2
⋆ Ngày 28/12 – 30/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 6 + 41 42 43 45 46 48 → Ăn đề 45 ngày 1
⋆ Ngày 22/12 – 27/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 7 + 91 92 93 94 95 96 → Trượt
⋆ Ngày 21/12 – 23/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 6 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 62 ngày 1
⋆ Ngày 20/12 – 22/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 6 + 42 43 45 46 47 48 → Ăn đề 48 ngày 1
⋆ Ngày 19/12 – 21/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 5 + 42 43 45 46 47 48 → Ăn đề 30 ngày 1
⋆ Ngày 18/12 – 20/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 5 + 42 43 45 46 47 48 → Ăn đề 05 ngày 1
⋆ Ngày 17/12 – 19/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + 42 43 45 46 47 48 → Ăn đề 24 ngày 1
⋆ Ngày 16/12 – 18/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 8 + 42 43 45 46 47 48 → Ăn đề 86 ngày 1
⋆ Ngày 07/12 – 15/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 9 + 42 43 45 46 47 48 → Trượt
⋆ Ngày 04/12 – 06/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 9 + 42 43 45 46 47 48 → Ăn đề 07 ngày 3
⋆ Ngày 01/12 – 03/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 9 + 42 43 45 46 47 48 → Trượt
⋆ Ngày 30/11 – 02/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + 42 43 45 46 47 48 → Ăn đề 12 ngày 1
⋆ Ngày 28/11 – 30/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 8 + 42 43 45 46 47 48 → Ăn đề 80 ngày 2
⋆ Ngày 26/11 – 28/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 8 + 42 43 45 46 47 48 → Ăn đề 57 ngày 2
⋆ Ngày 23/11 – 25/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 8 + 42 43 45 46 47 48 → Trượt
⋆ Ngày 22/11 – 24/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 8 + 42 43 45 46 47 48 → Ăn đề 29 ngày 1
⋆ Ngày 20/11 – 22/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 9 + 12 13 14 15 16 19 → Ăn đề 91 ngày 2
⋆ Ngày 19/11 – 21/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 9 + 12 13 14 15 16 19 → Ăn đề 34 ngày 1
⋆ Ngày 17/11 – 19/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 9 + 12 13 14 15 16 19 → Ăn đề 67 ngày 2
⋆ Ngày 14/11 – 16/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 9 + 81 82 83 84 85 86 → Trượt
⋆ Ngày 11/11 – 13/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 9 + 51 52 53 54 56 57 → Trượt
⋆ Ngày 08/11 – 10/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + 51 52 53 54 56 57 → Trượt
⋆ Ngày 06/11 – 08/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 6 + 51 52 53 54 56 57 → Ăn đề 67 ngày 2
⋆ Ngày 04/11 – 06/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 6 + 82 83 84 85 86 87 → Ăn đề 87 ngày 2
⋆ Ngày 02/11 – 04/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 6 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 19 ngày 2
⋆ Ngày 01/11 – 03/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 76 ngày 1
⋆ Ngày 31/10 – 02/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 43 ngày 1
⋆ Ngày 29/10 – 31/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 7 + 81 82 83 84 85 86 → Ăn đề 85 ngày 1
⋆ Ngày 26/10 – 28/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 7 + 81 82 83 84 85 86 → Trượt
⋆ Ngày 24/10 – 26/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 7 + 01 02 03 04 07 08 → Ăn đề 04 ngày 2
⋆ Ngày 21/10 – 23/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + 01 02 03 04 07 08 → Trượt
⋆ Ngày 20/10 – 22/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + 61 62 63 64 65 68 → Ăn đề 65 ngày 1
⋆ Ngày 19/10 – 21/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 7 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 79 ngày 1
⋆ Ngày 16/10 – 18/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 8 + 91 92 93 94 95 96 → Trượt
⋆ Ngày 15/10 – 17/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 8 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 38 ngày 1
⋆ Ngày 14/10 – 16/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 7 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 74 ngày 1
⋆ Ngày 13/10 – 15/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 7 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 53 ngày 1
⋆ Ngày 10/10 – 12/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 45 ngày 3
⋆ Ngày 08/10 – 10/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 69 ngày 2
⋆ Ngày 06/10 – 08/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 37 ngày 2
⋆ Ngày 03/10 – 05/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + 91 92 93 94 95 96 → Trượt
⋆ Ngày 02/10 – 04/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 8 + 62 63 64 65 67 68 → Ăn đề 68 ngày 1
⋆ Ngày 29/09 – 01/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 8 + 52 53 56 57 58 59 → Trượt
⋆ Ngày 27/09 – 29/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 8 + 52 53 56 57 58 59 → Ăn đề 46 ngày 2
⋆ Ngày 26/09 – 28/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 8 + 52 53 56 57 58 59 → Ăn đề 12 ngày 1
⋆ Ngày 24/09 – 26/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 9 + 52 53 56 57 58 59 → Ăn đề 09 ngày 2
⋆ Ngày 23/09 – 25/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 9 + 52 53 56 57 58 59 → Ăn đề 36 ngày 1
⋆ Ngày 21/09 – 23/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 7 + 52 53 56 57 58 59 → Ăn đề 77 ngày 2
⋆ Ngày 19/09 – 21/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 6 + 52 53 56 57 58 59 → Ăn đề 21 ngày 2
⋆ Ngày 16/09 – 18/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 94 ngày 3
⋆ Ngày 14/09 – 16/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 5 + 41 42 43 45 48 49 → Ăn đề 54 ngày 2
⋆ Ngày 12/09 – 14/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 8 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 76 ngày 2
⋆ Ngày 09/09 – 11/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 5 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 51 ngày 3
⋆ Ngày 06/09 – 08/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 9 + 71 72 73 74 75 76 → Trượt
⋆ Ngày 05/09 – 07/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 48 ngày 1
⋆ Ngày 03/09 – 05/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 11 ngày 2
⋆ Ngày 02/09 – 04/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 38 ngày 1
⋆ Ngày 30/08 – 01/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 8 + 61 62 63 64 65 67 → Ăn đề 88 ngày 3
⋆ Ngày 27/08 – 29/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 8 + 61 62 63 64 65 67 → Ăn đề 65 ngày 3
⋆ Ngày 24/08 – 26/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 8 + 21 23 24 27 28 29 → Trượt
⋆ Ngày 22/08 – 24/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + 21 23 24 27 28 29 → Ăn đề 37 ngày 2
⋆ Ngày 21/08 – 23/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + 61 62 63 64 65 67 → Ăn đề 65 ngày 1
⋆ Ngày 18/08 – 20/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + 14 15 16 17 18 19 → Trượt
⋆ Ngày 15/08 – 17/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + 24 25 26 27 28 29 → Trượt
⋆ Ngày 13/08 – 15/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + 12 13 15 16 17 18 → Ăn đề 13 ngày 2
⋆ Ngày 10/08 – 12/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + 01 02 03 04 05 06 → Ăn đề 70 ngày 3
⋆ Ngày 07/08 – 09/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 8 + 01 02 03 04 05 06 → Ăn đề 80 ngày 3
⋆ Ngày 06/08 – 08/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + 01 02 03 04 05 06 → Ăn đề 73 ngày 1
⋆ Ngày 05/08 – 07/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + 12 13 15 16 17 18 → Ăn đề 13 ngày 1
⋆ Ngày 04/08 – 06/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 9 + 12 13 15 16 17 18 → Ăn đề 92 ngày 1
⋆ Ngày 02/08 – 04/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 8 + Đầu 9 + 12 13 15 16 17 18 → Ăn đề 86 ngày 1
⋆ Ngày 01/08 – 03/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 9 + 12 13 15 16 17 18 → Ăn đề 55 ngày 1
⋆ Ngày 31/07 – 02/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 + 12 13 15 16 17 18 → Ăn đề 67 ngày 1
⋆ Ngày 25/07 – 30/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 8 + 12 13 15 16 17 18 → Trượt
⋆ Ngày 22/07 – 24/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 8 + 12 13 15 16 17 18 → Trượt
⋆ Ngày 21/07 – 23/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 + 01 02 03 04 05 06 → Ăn đề 04 ngày 1
⋆ Ngày 18/07 – 20/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 8 + 01 02 03 04 05 06 → Trượt
⋆ Ngày 17/07 – 19/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 8 + 61 62 63 64 65 67 → Ăn đề 27 ngày 1
⋆ Ngày 15/07 – 17/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 8 + 61 62 63 64 65 67 → Ăn đề 64 ngày 2
⋆ Ngày 12/07 – 14/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 8 + 61 62 63 64 65 67 → Trượt
⋆ Ngày 11/07 – 13/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 8 + 61 62 63 64 65 67 → Ăn đề 01 ngày 1
⋆ Ngày 09/07 – 11/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 7 + Đầu 8 + 61 62 63 64 65 67 → Ăn đề 24 ngày 3
⋆ Ngày 06/07 – 08/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 8 + 61 62 63 64 65 67 → Ăn đề 24 ngày 3
⋆ Ngày 03/07 – 05/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 8 + 61 62 63 64 65 67 → Trượt
⋆ Ngày 01/07 – 03/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 8 + 51 52 53 54 56 57 → Ăn đề 54 ngày 2
⋆ Ngày 30/06 – 02/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 8 + 51 52 53 54 56 57 → Ăn đề 39 ngày 1
⋆ Ngày 27/06 – 29/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 8 + 51 52 53 54 56 57 → Trượt
⋆ Ngày 21/06 – 26/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 8 + 51 52 53 54 56 57 → Trượt
⋆ Ngày 18/06 – 20/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 8 + 51 52 53 54 56 57 → Ăn đề 08 ngày 3
⋆ Ngày 15/06 – 17/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 7 + 51 52 53 54 56 57 → Ăn đề 74 ngày 3
⋆ Ngày 14/06 – 16/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 6 + 51 52 53 54 56 57 → Ăn đề 62 ngày 1
⋆ Ngày 11/06 – 13/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 6 + 51 52 53 54 56 57 → Trượt
⋆ Ngày 10/06 – 12/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 6 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 91 ngày 1
⋆ Ngày 07/06 – 09/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 5 + 91 92 93 94 95 96 → Trượt
⋆ Ngày 04/06 – 06/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 5 + Đầu 8 + 24 25 26 27 28 29 → Ăn đề 84 ngày 3
⋆ Ngày 01/06 – 03/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 5 + Đầu 8 + 91 92 93 94 95 96 → Trượt
⋆ Ngày 31/05 – 02/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 5 + Đầu 8 + 24 25 26 27 28 29 → Ăn đề 25
⋆ Ngày 30/05 – 01/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 8 + 24 25 26 27 28 29 → Ăn đề 54
⋆ Ngày 26/05 – 28/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 + 24 25 26 27 28 29 → Ăn đề 67
⋆ Ngày 25/05 – 26/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 6 + Đầu 8 + 24 25 26 27 28 29 → Ăn đề 13
⋆ Ngày 19/05 – 23/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 7 + Đầu 8 + 24 25 26 27 28 29 → Trượt
⋆ Ngày 16/05 – 18/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 8 + Đầu 9 + 24 25 26 27 28 29 → Trượt
⋆ Ngày 15/05 – 16/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 8 + Đầu 9 + 12 13 14 15 16 17 → Ăn đề 13
⋆ Ngày 13/05 – 15/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 7 + Đầu 8 + 12 13 14 15 16 17 → Ăn đề 75
⋆ Ngày 12/05 – 14/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 + 61 62 63 64 65 67 → Ăn đề 65
⋆ Ngày 10/05 – 12/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 + 61 62 63 64 65 67 → Ăn đề 24
⋆ Ngày 09/05 – 11/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 7 + 61 62 63 64 65 67 → Ăn đề 59
⋆ Ngày 06/05 – 08/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 6 + Đầu 7 + 31 32 34 35 36 37 → Trượt
⋆ Ngày 05/05 – 07/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 + 31 32 34 35 36 37 → Ăn đề 54
⋆ Ngày 03/05 – 05/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 6 + 31 32 34 35 36 37 → Ăn đề 10
⋆ Ngày 01/05 – 03/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + 31 32 34 35 36 37 → Ăn đề 79
⋆ Ngày 28/04 – 30/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 5 + 31 32 34 35 36 37 → Ăn đề 24
⋆ Ngày 25/04 – 27/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 5 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 02
⋆ Ngày 22/04 – 24/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 8 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 36
⋆ Ngày 19/04 – 21/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + 71 72 73 74 75 76 → Trượt
⋆ Ngày 17/04 – 19/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 36
⋆ Ngày 16/04 – 18/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 5 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 54
⋆ Ngày 13/04 – 15/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 45
⋆ Ngày 10/04 – 12/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 5 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 58
⋆ Ngày 07/04 – 09/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 5 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 94
⋆ Ngày 05/04 – 07/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 38
⋆ Ngày 03/04 – 05/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 5 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 62
⋆ Ngày 31/03 – 02/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 62
⋆ Ngày 29/03 – 31/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 14
⋆ Ngày 28/03 – 30/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 8 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 82
⋆ Ngày 22/03 – 27/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 8 + 91 92 93 94 95 96 → Trượt
⋆ Ngày 19/03 – 21/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 8 + 91 92 93 94 95 96 → Trượt
⋆ Ngày 17/03 – 19/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 8 + 01 02 03 04 05 06 → Ăn đề 02
⋆ Ngày 16/03 – 18/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 8 + 01 02 03 04 05 06 → Ăn đề 13
⋆ Ngày 13/03 – 15/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 7 + Đầu 8 + 01 02 03 04 05 06 → Trượt
⋆ Ngày 12/03 – 14/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 8 + 01 02 03 04 05 06 → Ăn đề 53
⋆ Ngày 11/03 – 13/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 5 + 01 02 03 04 05 06 → Ăn đề 49
⋆ Ngày 10/03 – 12/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + 01 02 03 04 05 06 → Ăn đề 29
⋆ Ngày 07/03 – 09/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + 01 02 03 04 05 06 → Trượt
⋆ Ngày 06/03 – 08/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + 01 02 03 04 05 06 → Ăn đề 56
⋆ Ngày 03/03 – 05/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + 01 02 03 04 05 06 → Trượt
⋆ Ngày 01/03 – 03/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 9 + 01 02 03 04 05 06 → Ăn đề 90
⋆ Ngày 27/02 – 01/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + 61 62 63 64 65 67 → Ăn đề 75
⋆ Ngày 26/02 – 28/02/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 7 + 31 32 34 35 36 37 → Ăn đề 31
⋆ Ngày 24/02 – 26/02/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 7 + 31 32 34 35 36 37 → Ăn đề 01
⋆ Ngày 21/02 – 23/02/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 7 + 31 32 34 35 36 37 → Trượt
⋆ Ngày 18/02 – 20/02/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 7 + 31 32 34 35 36 37 → Trượt
⋆ Ngày 16/02 – 18/02/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 5 + 31 32 34 35 36 37 → Ăn đề 55
⋆ Ngày 13/02 – 15/02/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 9 + 31 32 34 35 36 37 → Ăn đề 96
⋆ Ngày 11/02 – 13/02/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 5 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 68
⋆ Ngày 10/02 – 12/02/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 6 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 72
⋆ Ngày 09/02 – 11/02/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 9 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 34
⋆ Ngày 08/02 – 10/02/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 9 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 34
⋆ Ngày 07/02 – 09/02/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 9 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 58
⋆ Ngày 05/02 – 07/02/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 5 + Đầu 9 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 01
⋆ Ngày 30/01 – 04/02/2022 Nghỉ Tết .
⋆ Ngày 27/01 – 29/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 8 + 71 72 73 74 75 76 → Trượt
⋆ Ngày 25/01 – 27/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 6 + Đầu 9 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 09
⋆ Ngày 22/01 – 24/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 6 + Đầu 9 + 71 72 73 74 75 76 → Trượt
⋆ Ngày 19/01 – 21/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 5 + Đầu 9 + 71 72 73 74 75 76 → Trượt
⋆ Ngày 18/01 – 20/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 5 + Đầu 8 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 84
⋆ Ngày 15/01 – 17/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 41
⋆ Ngày 13/01 – 15/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 8 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 19
⋆ Ngày 12/01 – 14/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 8 + 31 32 34 35 36 37 → Ăn đề 03
⋆ Ngày 11/01 – 13/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 8 + 31 32 34 35 36 37 → Ăn đề 27
⋆ Ngày 10/01 – 12/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 8 + 31 32 34 35 36 37 → Ăn đề 45
⋆ Ngày 07/01 – 09/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 8 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 93
⋆ Ngày 04/01 – 06/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 8 + 31 32 34 35 36 37 → Ăn đề 37
⋆ Ngày 03/01 – 05/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 6 + 31 32 34 35 36 37 → Ăn đề 61
⋆ Ngày 02/01 – 04/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 6 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 94
⋆ Ngày 29/12 – 31/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 6 + 91 92 93 94 95 96 → Trượt
⋆ Ngày 26/12 – 28/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 6 + 91 92 93 94 95 96 → Trượt
⋆ Ngày 23/12 – 25/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 6 + 91 92 93 94 95 96 → Trượt
⋆ Ngày 20/12 – 22/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 6 + 91 92 93 94 95 96 → Trượt
⋆ Ngày 17/12 – 19/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 7 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 73
⋆ Ngày 15/12 – 17/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 7 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 32
⋆ Ngày 12/12 – 14/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + 91 92 93 94 95 96 → Trượt
⋆ Ngày 11/12 – 13/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 7 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 25
⋆ Ngày 08/12 – 10/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 5 + Đầu 6 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 06
⋆ Ngày 05/12 – 07/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 6 + Đầu 9 + 31 32 34 35 36 37 → Ăn đề 31
⋆ Ngày 04/12 – 06/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 + 41 42 43 45 46 47 → Ăn đề 47
⋆ Ngày 01/12 – 03/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 + 41 42 43 45 46 47 → Trượt
⋆ Ngày 28/11 – 30/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 + 31 32 34 35 36 37 → Trượt
⋆ Ngày 26/11 – 28/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 7 + 41 42 43 45 46 47 → Ăn đề 24
⋆ Ngày 25/11 – 27/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + 41 42 43 45 46 47 → Ăn đề 13
⋆ Ngày 24/11 – 26/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 6 + 51 52 53 54 56 57 → Ăn đề 56
⋆ Ngày 22/11 – 24/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 8 + 51 52 53 54 56 57 → Ăn đề 80
⋆ Ngày 21/11 – 23/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 + 51 52 53 54 56 57 → Ăn đề 79
⋆ Ngày 18/11 – 20/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 + 51 52 53 54 56 57 → Trượt
⋆ Ngày 17/11 – 19/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 + 41 42 43 45 46 47 → Ăn đề 30
⋆ Ngày 14/11 – 16/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + 41 42 43 45 46 47 → Trượt
⋆ Ngày 13/11 – 15/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 6 + 41 42 43 45 46 47 → Ăn đề 30
⋆ Ngày 11/11 – 13/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + 41 42 43 45 46 47 → Ăn đề 11
⋆ Ngày 10/11 – 12/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 9 + 41 42 43 45 46 47 → Ăn đề 95
⋆ Ngày 07/11 – 09/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 9 + 41 42 43 45 46 47 → Ăn đề 52
⋆ Ngày 04/11 – 06/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 8 + 41 42 43 45 46 47 → Trượt
⋆ Ngày 03/11 – 05/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 7 + 41 42 43 45 46 47 → Ăn đề 67
⋆ Ngày 02/11 – 04/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 7 + 41 42 43 45 46 47 → Ăn đề 10
⋆ Ngày 30/10 – 01/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 7 + 82 83 84 85 86 87 → Trượt
⋆ Ngày 29/10 – 31/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 7 + 82 83 84 85 86 87 → Ăn đề 35
⋆ Ngày 27/10 – 29/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 6 + 82 83 84 85 86 87 → Ăn đề 69
⋆ Ngày 25/10 – 27/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 6 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 09
⋆ Ngày 23/10 – 25/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 5 + 01 02 03 04 05 06 → Ăn đề 17
⋆ Ngày 22/10 – 24/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + 01 02 03 04 05 06 → Ăn đề 28
⋆ Ngày 19/10 – 21/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + 82 83 84 85 86 87 → Trượt
⋆ Ngày 17/10 – 19/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 5 + 82 83 84 85 86 87 → Ăn đề 09
⋆ Ngày 14/10 – 16/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 5 + 71 72 73 74 75 76 → Trượt
⋆ Ngày 13/10 – 15/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 22
⋆ Ngày 12/10 – 14/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 18
⋆ Ngày 11/10 – 13/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 4 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 42
⋆ Ngày 09/10 – 11/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 4 + 82 83 84 85 86 87 → Ăn đề 85
⋆ Ngày 08/10 – 10/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 5 + 82 83 84 85 86 87 → Ăn đề 50
⋆ Ngày 05/10 – 07/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 5 + 82 83 84 85 86 87 → Trượt
⋆ Ngày 03/10 – 05/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 5 + 82 83 84 85 86 87 → Ăn đề 73
⋆ Ngày 30/09 – 02/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 5 + 82 83 84 85 86 87 → Trượt
⋆ Ngày 29/09 – 01/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 7 + 82 83 84 85 86 87 → Ăn đề 73
⋆ Ngày 26/09 – 28/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + 82 83 84 85 86 87 → Trượt
⋆ Ngày 23/09 – 25/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + 82 83 84 85 86 87 → Trượt
⋆ Ngày 22/09 – 24/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 73
⋆ Ngày 21/09 – 23/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 8 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 83
⋆ Ngày 19/09 – 21/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 8 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 19
⋆ Ngày 18/09 – 20/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 8 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 01
⋆ Ngày 17/09 – 19/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 8 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 30
⋆ Ngày 15/09 – 17/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 8 + Đầu 9 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 93
⋆ Ngày 12/09 – 14/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 8 + Đầu 9 + 71 72 73 74 75 76 → Trượt
⋆ Ngày 09/09 – 11/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 9 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 54
⋆ Ngày 06/09 – 08/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 9 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 38
⋆ Ngày 03/09 – 05/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 9 + 71 72 73 74 75 76 → Trượt
⋆ Ngày 01/09 – 03/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 64
⋆ Ngày 29/08 – 31/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + 71 72 73 74 75 76 → Trượt
⋆ Ngày 26/08 – 28/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + 82 83 84 85 86 87 → Ăn đề 09
⋆ Ngày 23/08 – 25/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + 82 83 84 85 86 87 → Trượt
⋆ Ngày 22/08 – 24/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + 82 83 84 85 86 87 → Ăn đề 11
⋆ Ngày 19/08 – 21/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 5 + 82 83 84 85 86 87 → Trượt
⋆ Ngày 16/08 – 18/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 5 + 82 83 84 85 86 87 → Trượt
⋆ Ngày 13/08 – 15/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 9 + 82 83 84 85 86 87 → Ăn đề 97
⋆ Ngày 11/08 – 13/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 6 + Đầu 9 + 82 83 84 85 86 87 → Ăn đề 68
⋆ Ngày 09/08 – 11/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 6 + Đầu 9 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 71
⋆ Ngày 08/08 – 10/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 6 + Đầu 9 + 51 52 53 54 56 57 → Ăn đề 15
⋆ Ngày 07/08 – 09/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 9 + 51 52 53 54 56 57 → Ăn đề 34
⋆ Ngày 04/08 – 06/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 9 + 51 52 53 54 56 57 → Ăn đề 67
⋆ Ngày 02/08 – 04/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 9 + 01 02 03 04 05 06 → Ăn đề 04
⋆ Ngày 30/07 – 01/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + 01 02 03 04 05 06 → Trượt
⋆ Ngày 28/07 – 30/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + 21 23 24 25 26 27 → Ăn đề 26
⋆ Ngày 25/07 – 27/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + 12 13 14 15 16 17 → Ăn đề 71
⋆ Ngày 24/07 – 26/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 9 + 12 13 14 15 16 17 → Ăn đề 24
⋆ Ngày 23/07 – 25/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 9 + 21 23 24 25 26 27 → Ăn đề 24
⋆ Ngày 22/07 – 24/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 9 + 21 23 24 25 26 27 → Ăn đề 66

Trên đây là những thông tin soi cầu 247 giúp mọi người hiểu rõ hơn về việc nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày. Nhìn chung việc nuôi dàn đề càng nhiều số thì số vốn bỏ ra sẽ nhiều hơn, nhưng tỷ lệ trúng đề cực kỳ cao. Điều này sẽ tùy thuộc vào kinh nghiệm, nhu cầu và nguồn vốn của mỗi người để có thể chọn được cho mình cách chơi hợp lý. Chúc anh em may mắn với cách chơi lô đề này nhé.

Cùng chuyên mục
Nuôi Song Thủ Lô Khung 3 Ngày Chuẩn Nhất
Nuôi Lô Kép Khung 3 Ngày Chuẩn Xác
Bạch Thủ Lô Nuôi Khung 3 Ngày Chuẩn
Nuôi Bạch Thủ Lô Khung 5 Ngày Bất Bại
Nuôi Dàn Đề 20 Số Khung 3 Ngày Chuẩn
phim sex phim sex phim69 sex viphima phim sphimay javph sex sexhd xvideos